• Lingo Junior

Lingo Junior

Nu verkrijgbaar bij de bekende winkelketens!

Speel het leukste & bekendste woordspel van Nederland thuis! Lingo is te spelen met 2-4 spelers.

Speel nu 4 en 5 letter Lingo, spel het woord en grabbel bij succes in de echte legendarische ballenbak met echte LINGOballen!

Voor je het weet heb je Lingo, maar pak geen rode bal! Lingo kan gespeeld worden vanaf 6 jaar.

Uren speelplezier!Spelmateriaal

 • LINGO Kaarten even
 • LINGO Kaarten oneven
 • LINGO Speelwoordenboek
 • LINGO Spellingsblok
 • Ballenbak 2x
 • LINGO-ballen 44 (17 even, 17 oneven, 2 vraagtekens, 6 rode ballen en 2 groene ballen)
 • Potloden
 • Gebruik de speciaal ontwikkelde timer. Hier kun je kiezen uit 20/30 of 40 seconden. Afhankelijk van het niveau van de speler, dit kan in één spel per speler verschillend zijn.

De spelregels

 • Wie spelen er?

  Twee teams, die beiden uit één of twee personen bestaan.

 • Hoe wordt er gespeeld?

  Behaal zoveel mogelijk punten door middel van 4-5 letter LINGO.

  Na het behalen van LINGO mag er gewisseld worden van aantal letter-LINGO.

 • Voorbereiding

  Bepaal hoeveel rondes er LINGO wordt gespeeld. (een ronde is ten einde als er LINGO is behaald)

  Bepaal hoeveel letter-LINGO er wordt gespeeld in welke ronde (keus 4-5 letter LINGO)

  Je kunt bij het behalen van LINGO het aantal letters die gespeeld worden wijzigen.

  Bepaal hoeveel secondes er mag worden gedacht over een woord (10-20-30 seconden)

  Bijvoorbeeld:

  Er worden 4 woorden met 4 letters gespeeld: raad je het woord, win je 15 punten

  Er worden 4 woorden met 5 letters gespeeld: raad je het woord, win je 25 punten

 • Start spel

  Beide teams grabbelen naar een LINGObal. Het hoogste getal mag beginnen. Bij het trekken van een groene/rode of ?-bal pak je een nieuwe LINGObal.

  Het team wat niet start (Team2) opent het “LINGO speelwoordenboek” op een willekeurig bladzijde. Hierbij wordt er rekening gehouden met hoeveel letter-LINGO er op dat moment wordt gespeeld.

  Team 2 wijst met de ogen dicht één woord aan. Dit woord wordt gespeeld. In het LINGO speelwoordenboek staan niet alle woorden die in een echt woordenboek voorkomen. Staat een gespeeld woord niet in het LINGO speelwoordenboek dan kan het woord nog wel een correct Nederlands woord zijn. Raadpleeg hiervoor een woordenboek.

  Team 2 vult de eerste letter van het te raden woord in op het LINGO-spellingsblok.

  Team 2 zet de timer aan gelijktijdig met het aanreiken van het spellingsblok aan.

  De tegenpartij is verantwoordelijk voor het starten van de timer, indien deze timer te laat wordt gestart mag de spelende partij gebruik maken van deze extra tijd. www.tulipgames.nl/timer (Mocht u geen beschikking hebben over een internetverbinding zet dan uw kookwekker, horloge o.i.d. op 10/20 of 30 seconden.)

 • Woord raden

  De beurt is aan Team 1 om het woord te raden.

  1 van de teamleden zegt het woord hardop.

  Spel het woord hardop. (dit is verplicht, wat je spelt dat telt) Nadat je een woord hardop hebt gezegd mag je wel een ander woord spellen wanneer een kandidaat een fout maakt tijdens het spellen van een woord, mag hij/zij deze herstellen door ‘in één adem’ het woord opnieuw te spellen.

  Het noemen en het spellen van het woord moet binnen de gekozen tijd gebeuren.

  Team 1 vult het woord in op het LINGOspellingsblok.

  Alle Nederlandse woorden zijn toegestaan, behalve namen (eigennamen, plaatsnamen en namen van producten).

  Team 2 geeft met het groene potlood aan welke letters er op de juiste plek staan en met het rode potlood welke letters er wel in het woord zitten maar niet op de juiste plek staan. (inkleuren van het rondje onder de letter)

  Het team heeft hierna 5 kansen om het woord te raden. Lukt dit niet dan gaat de beurt naar de tegenstander. Lukt dit wel dan verdient het team punten.

  De lange IJ (de i en de j dus eigenlijk) wordt beschouwd als één letter en staat in één hokje. TIJDRIT is dus een correct 6-letterwoord. De Y (i-grec, ypsilon) is een andere letter dan de lange IJ. Een goed 6-letterwoord is: FYSIEK. Dit woord spel je met een ypsilon en niet met een lange IJ.

 • Lingo spelen

  Raadt je het woord binnen 5 kansen mag je 2 ballen uit de ballenbak grabbelen. Recht vooruit kijken, hand in de bak (de ballen laten rollen), bal pakken. Deze bal mag niet losgelaten worden; vast is vast!!! De bal leg je niet terug in de ballenbak. Hetzelfde team blijft aan de beurt tot er een beurtwissel ontstaat (zie kopje beurtwissel)

  De LINGOkaart
  Elk team krijgt een LINGOkaart. Team 1 speelt met de oneven nummers; Team 2 met de even nummers. Een LINGOkaart bevat 25 getallen tussen de 1 en de 70. 8 zijn er weggestreept. Er blijven dus 17 getallen over. Als het woord is geraden mogen beide teamleden een bal gegrabbeld. Op deze ballen staan de getallen die nog zichtbaar zijn op hun LINGOkaart. In totaal kunnen er per beurt maximaal twee ballen met getallen getrokken worden. Door een rij getallen horizontaal, verticaal of diagonaal op de LINGOkaart vol te maken, haal je LINGO win je hiermee extra punten!

  Blauwe Cijferbal
  Leg een fiche op het juiste cijfer op de LINGO kaart.

  Blauwe vraagtekenbal
  Trekt een team de vraagtekenbal, dan is er een vrije keuze in het wegstrepen van een getal. Als een kandidaat een getal pakt, dat al eerder is weggestreept door het trekken van de vraagtekenbal, dan kan dit getal vanzelfsprekend niet een tweede maal weggestreept worden. Er mag geen ander getal gekozen worden!

  Rode bal
  Wanneer er een rode bal wordt getrokken, dan verliest het team direct de beurt.

  Groene bal
  Wanneer er een groene bal wordt getrokken krijg je 50 punten

  Ballen terug in de bak na behalen van LINGO
  Als een team LINGO haalt, wordt er door dit team de Lingokaart leeg gemaakt en de ballen worden weer in de bak gedaan. Naast de 17 blauwe ballen komen ook de vraagtekenbal, 3 rode ballen & 1 groene bal terug in de bak.

 • Puntentelling
  Elk goed geraden woord bij 4-letterLingo is 15 punten waard

  Elk goed geraden woord bij 5-letterLingo is 25 punten waard

  LINGO op de kaart is 100 punten waard

  De Groene bal is 50 punten waard

  Kruis de behaald aantal punten aan op je LINGOspellings/score kaart. En tel deze per ronde op. Bewaar je gespeelde woorden om je totaalscore bij te houden!

 • De beurtwissel

  Een team raakt de beurt in de volgende gevallen kwijt:

  er wordt een woord genoemd dat niet in de “Dikke van Dalen” voorkomt

  er wordt een woord fout gespeld, dat niet op tijd wordt hersteld

  er wordt niet binnen 10/20 of 30 seconden een woord genoemd & gespeld

  er wordt een woord genoemd dat niet begint met de als eerste gegeven letter.

  er wordt een woord gespeld dat uit meer of minder letters bestaat (indien er 5-letterLINGO wordt gespeeld en er wordt een woord genoemd dat uit meer dan 5 letters bestaat, dan worden de eerste vijf letters van het woord gekeurd. Dat kan bij toeval overigens nog steeds een goed vijfletterig woord opleveren! Denk aan 'SNOEPT: ... S.N.O.E.P....’)

  er wordt een zelfde woord voor de tweede keer gespeld.

  er wordt een rode bal getrokken.

  als er 5 keer een verkeerd woord wordt geraden.

© Copyright 2015-2019 Tulip Games. Alle rechten voorbehouden.